Rafał Zapłata

Rafał Zapłata, Dr. Habil. / Prof. UKSW
Associate Professor at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Address:
ul. Wóycickiego 1/3 building 21, 01-938 Warszawa, Poland
E-mail:
r.zaplata@uksw.edu.pl

Publications:
ORCID
Polska Bibliografia Naukowa
Nauka Polska OPIPIB
ResearchGate
Google Scholar
SCOPUS